Plebiscyt "Wolontariusz Roku 2021" - zgłoś kandydata

Zachęcamy do udziału w Plebiscycie "Wolontariusz Roku 2021", którego celem jest wyróżnienie osób podejmujących wolontariacką aktywność na rzecz społeczności lokalnej, na terenie Gminy Prusice.

Zgłoszenia można dokonać w trzech kategoriach:

 • Wolontariat Rodzinny i na rzecz Seniorów; 
  Kategoria ma na celu docenienie osób, które pomagają w życiu codziennym seniorom,  sprawiają, żeby jak najmniej czuli się samotni. A także o tych, którzy dbają o wsparcie dla rodziców, by pomóc im budować właściwe wzorce dla swoich dzieci lub włączają się dla nich w pomoc materialną.
 • Wolontariat Szkolny; 
  Kategoria ma na celu docenienie nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy podejmują się wielu ciekawych inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej oraz globalnej. Dzięki tym działaniom pielęgnują nasze wartości oraz uczą współpracy.  
 • Wolontariat Społeczny; 
  Kategoria ma na celu docenienie osób, które na co dzień pracują w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach. Swym działaniem nie tylko integrują swój rejon, ale również uczą właściwych postaw i wzorców obywatelskich.
   

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.11.2022 r. na adres: wolontariat@prusice.pl oraz w sekretariacie GOKiS.
 

PDFRegulamin Plebiscytu Wolontariusz Roku 2021.pdf (214,11KB)
PDFFormularz zgłoszenia do Plebiscytu Wolontariusz Roku 2021.pdf (156,45KB)
DOCFormularz zgłoszenia do Plebiscytu Wolontariusz Roku 2021.doc (523,00KB)

plakat wolontariat-01.jpeg

 

Ogłoszenie nominacji oraz laureatów Plebiscytu odbędzie się w piątek, 2 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach.

Wydarzenia

Przewiń do góry