Dzień Niepodległości

Gmina Prusice pobudza lokalny patriotyzm, aktywizuje mieszkańców, a przede wszystkim dba o wpajanie wartości oraz szacunku dla historii. Najlepszym dowodem na to są uroczyste obchody 11. listopada. W Dzień Niepodległości wszyscy prusiczanie jednoczą się, chcąc wspólnie przeżyć zadumę i oddać hołd poległym w walce o niepodległą Polskę.

 W tym wyjątkowym dniu każdy Polak powinien poczuć dumę i ogromną wdzięczność, iż po 123 latach zaborów minione pokolenia swoją ofiarnością i poświęceniem w boju utorowały drogę do wyzwolenia kraju w 1918 r.

 W Prusicach dbamy o to, by godnie uczcić cześć poległych, rozpoczynając obchody od szczególnej Mszy Świętej w ich intencji. Pamiętajmy, że każda modlitwa w ciszy znaczy dla tych, którzy odeszli znacznie więcej, niż najgłośniejsze salwy i huczne manifestacje.

 Jako zaangażowany w życie i wydarzenia lokalne zespół GOKiS, chętnie włączamy się do przygotowań związanych z uroczystościami prospołecznymi. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy gminy mogli poczuć i okazać prawdziwą radość i dumę, jaką przynosi im życie w demokratycznym państwie. Dzięki naszym współdziałaniom z miejscowymi władzami, staramy się, by 11. listopada był jedną z okazji do propagowania patriotyzmu i wartości narodowych. Wspólnie zachęcamy wszystkich prusiczan do wspólnej celebracji Dnia Niepodległości, zapewniając różnorodne atrakcje dla miejscowej ludności. Staramy się włączyć całe rodziny do śmiałego okazywania godnej postawy obywatelskiej, poprzez przystępne formy aktywizujące. Pragniemy zaangażować zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież do wspólnego uczestnictwa w obchodach.

 

Zespół GOKiS zawsze chętnie uczestniczy w działaniach mających na celu szerzenie lokalnego patriotyzmu i w profesjonalny sposób pomaga w planowaniu i realizacji corocznego programu.

 

W zanadrzu mamy jeszcze wiele propozycji na nadchodzące lata, które mamy nadzieję, że uda się wdrożyć w życie. Wierzymy, że wspaniale spędzony Dzień Niepodległości doda wszystkim mieszkańcom gminy Prusice werwy oraz wzbudzi prawdziwą miłość i szacunek do własnej ojczyzny.

03/08/2021
do: 16/03/2017

Dzień Niepodległości w Gminie Prusice 2016

11 listopada 2016 roku w Gminie Prusice odbyły się uroczyste obchody upamiętniające Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Z okazji 98. Rocznicy Organizatorzy przygotowali w Prusicach szereg wydarzeń, wśród których znajdowała się uroczysta Msza Św. w Kościele św. Jakuba w... zobacz więcej

Polecamy